Gå til innholdet

Skal vi leke en bok?
Om litteraturformidling og språkmiljø i barnehagen

Mål:
Gi kunnskap om: 
  • Bildebøker som utgangspunkt for språktilegnelse –  bakgrunn
  • Presentasjon av flere bildebøker med tilhørende bokleker (tilpasset både de minste og de større barnehagebarna).
  • Hva med de barna som har norsk som sitt andrespråk?
  • Poetiske tekster – noen forslag til måter å leke med rim og regler.


Innhold:

Skjønnlitteraturen og leken har en rekke klokkeklare paralleller. Begge tar «som om» - begrepet på alvor. Leken og boka har inspirert hverandre gjennom uminnelige tider. 

På dette kurset vektlegges lekelyst, leseglede og språktilegnelse i barnehagen. Det blir gitt eksempler og konkretisert noe av bildebøkenes potensiale til å skape et morsomt språkmiljø i barnehagen. 

Kurset gir mulighet til å prøve ut metoder og tips til hverdagslige aktiviteter rundt lesing og lek.

Gi innsikt i konkrete metoder for å styrke arbeidet med språkmiljø i barnehagens hverdagssituasjoner.
 
Oppdatert