Gå til innholdet

Småfolk skaper matematikk

Mål:
Matematikk er en måte å strukturere verden på, den er veien ut av kaos. Det å utforske, oppdage og skjønne hvordan ting henger sammen hjelper oss til å forstå verden. Det skaper mening.

Til en viss grad kan og må hvert menneske oppfinne og skape sin egen matematikk. Konkrete erfaringer er nødvendig for at matematikk blir meningsfylt. Det gjelder spesielt barnehagematematikk som handler først og fremst om å gjøre og resonere over konkrete erfaringer. Barn skaper mening i dialog med både voksne, andre barn og ting. 

  • Matematikk, kreativitet og skaperglede
  • Alan Bishops teori om matematiske aktiviteter
  • Frøbels lekegaver
  • Matematisk resonnement, logikk og filosofisk samtale
  • John Deweys teori om å gjøre en erfaring
  • Form, forandring og symmetri som matematiske ideer
  • Praktisk arbeid med å skape et matematisk kunstverk
 
 


Matematikk er en måte å strukturere verden på, den er veien ut av kaos. Det å utforske, oppdage og skjønne hvordan ting henger sammen hjelper oss til å forstå verden. Det skaper mening.

Til en viss grad kan og må hvert menneske oppfinne og skape sin egen matematikk. Konkrete erfaringer er nødvendig for at matematikk blir meningsfylt. Det gjelder spesielt barnehagematematikk som handler først og fremst om å gjøre og resonere over konkrete erfaringer. Barn skaper mening i dialog med både voksne, andre barn og ting. 
  
Det å skape ideer henger tett sammen med å skape fysiske ting, f.eks. av klosser, pinner, leire o.l.  Det visste allerede Frøbel da han skapte sine lekegaver. I lekegavene knyttes matematiske ideer, estetiske former og hverdagslig nytte sammen.  En matematisk idé kan være like vakker som et kunstverk som framstiller denne ideen.

Deltakerne bruker matematikk for å bidra til barns meningsskaping og skaperglede.
 
 
Oppdatert