Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Snakk om det! Incest og seksuelle overgrep mot barn

«Om alle jeg underviser klarer å redde ett barn fra seksuelle overgrep i løpet av sin karriere vil det være mange barn som reddes»

Målgruppe

Ansatte i barnehage, PPT, grunnskole, SFO, helsesykepleiere og andre som arbeider med barn og unge.

Innhold

Alle har en seksualitet. Også barn. Allikevel er dette noe vi unngår å prate om. Uten et språk er det vanskelig å fortelle. Særlig om en av de groveste forbrytelsene av dem alle: seksuelle overgrep mot barn.

  • Hvilke signaler kan barn vise på at de utsettes for seksuelle overgrep- og hvordan håndterer jeg det?
  • Hva er egentlig seksuelle overgrep og hvem er det som begår seksuelle overgrep?
  • Hva gjør jeg om jeg er bekymret for et barn?

Margrete Wiede Aasland

Margrete Wiede Aasland er spesialist i sexologisk rådgivning, foredragsholder, forfatter, pedagog, veileder og terapeut. Hun er en foredragsholder som bruker både humor og direkthet i sine foredrag, og hun har lang fartstid som spesialist innen sitt fagområde.

Siden 2003 – 2019 har hun jobbet som terapeut, blant annet med mennesker utsatt for seksuelle overgrep og overgripere ( i 11 år), og mennesker med ulike sexologiske utfordringer. Hun mange års erfaring fra barnehage og institusjoner for unge og familier. Hun har også vært prosjektleder hos Redd Barna i 7 år, der hun arbeidet med seksuelle overgrep mot barn og unge.

Hun er utnevnt som æresmedlem i Norsk forening for klinisk sexologi for sitt arbeid mot incest og seksuelle overgrep i Norge.

Margrete har skrevet bøkene:

  • «Si det til noen – en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge»
  • «Barna og seksualiteten», nytt opplag i 2021
  • Barneboka: «Jeg er meg! Min meg», i samarbeid med Eli Rygg