Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Snakk om det! Incest og seksuelle overgrep mot barn

«Om alle jeg underviser klarer å redde ett barn fra seksuelle overgrep i løpet av sin karriere vil det være mange barn som reddes»

Målgruppe

Ansatte i barnehage, grunnskole, SFO, helsesykepleiere og andre som arbeider med barn og unge.

Innhold

Om barna og seksualiteten, hva er vanlig – hvordan håndterer vi barnas utforskning av sin og andre barns kropper? Hvordan forholder vi oss til barn som vil leke naken i barnehagen, eller at de onanerer i tide og utide?

  • Hvilke signaler kan barn vise på at de utsettes for seksuelle overgrep- og hvordan håndterer jeg det?
  • Hva er egentlig seksuelle overgrep og hvem er det som begår seksuelle overgrep?
  • Hva gjør jeg om jeg er bekymret for et barn?

Margrete Wiede Aasland

Margrete Wiede Aasland er utdannet barnehagelærer, er spesialist i sexologisk rådgivning og karakteranalytisk terapeut. Siden 1986 har hun jobbet mest med tema seksualitet og seksuelle overgrep. Hun er spesialist i sexologisk rådgivning, jobber som par- og individualterapeut ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo.

Siden 2003 – 2019 har hun jobbet som terapeut, blant annet med mennesker utsatt for seksuelle overgrep og overgripere ( i 11 år), og mennesker med ulike sexologiske utfordringer. Hun mange års erfaring fra barnehage og institusjoner for unge og familier. Hun har også vært prosjektleder hos Redd Barna i 7 år, der hun arbeidet med seksuelle overgrep mot barn og unge.

Hun er utnevnt som æresmedlem i Norsk forening for klinisk sexologi for sitt arbeid mot incest og seksuelle overgrep i Norge.

Hun jobber nå ved Sexologisenteret i Oslo og Institutt for pedagogisk sexologi og terapi.

Hun øser av sin erfaring og fagkompetanse som gjør at vi som lytter til foredragene hennes blir både rørt og opprørte, og kan sitte igjen med at man har fått kunnskap og mot til å bidra for å hjelpe barn og unge.