Gå til innholdet

Snakk om det! Seksuelle overgrep mot barn

- Hvis jeg bare har reddet ett barn fra misbruk i løpet av min karriere som voksen i barnehagen er jeg fornøyd

Målgruppe

Ansatte i barnehage, grunnskole, SFO, helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge.

Innhold

  • Hva gjør du når du får en nagende følelse av at noe er galt med et av ”dine” barn i barnehagen?
  • Hva gjør du med informasjonen et barn gir deg og som gjør deg urolig for om barnet er utsatt for overgrep?
  • Hvordan var prosedyrene og saksgangen?

Spørsmålene er mange og ofte ubehagelige.

Foreleser løfter frem og konkretiserer flere perspektiver som er knyttet til tema. Det blir gitt en innføring i fakta og formelle retningslinjer, og etiske dilemma, ufarliggjøring, åpenhet og grensesetting blir diskutert.

Videre fokuseres det generelt på hvordan ansatte i barnehagen forholder seg til barnas seksuelle uvikling og hva som er vanlig seksualitet hos barn. Samtidig legges det vekt på å bli trygg på saksgang og prosedyrer, og egen rolle ved saker knyttet til overgrep.


Med forbehold om endringer i programmet og tilstrekkelig antall påmeldte.

Program kommer.