Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Snakk om det! Seksuelle overgrep mot barn

- Hvis jeg bare har reddet ett barn fra misbruk i løpet av min karriere som voksen i barnehagen er jeg fornøyd.

Målgruppe

Ansatte i barnehage, grunnskole, SFO, helsesykepleiere og andre som arbeider med barn og unge.

Innhold

  • Hva gjør du når du får en nagende følelse av at noe er galt med et av ”dine” barn i barnehagen?
  • Hva gjør du med informasjonen et barn gir deg og som gjør deg urolig for om barnet er utsatt for overgrep?
  • Hvordan var prosedyrene og saksgangen?

Spørsmålene er mange og ofte ubehagelige.

Foreleser løfter frem og konkretiserer flere perspektiver som er knyttet til tema. Det blir gitt en innføring i fakta og formelle retningslinjer, og etiske dilemma, ufarliggjøring, åpenhet og grensesetting blir diskutert.

Videre fokuseres det generelt på hvordan ansatte i barnehagen forholder seg til barnas seksuelle uvikling og hva som er vanlig seksualitet hos barn. Samtidig legges det vekt på å bli trygg på saksgang og prosedyrer, og egen rolle ved saker knyttet til overgrep.

Foreleser

Margrete Wiede Aasland er spesialist i sexologisk rådgivning og jobber som rådgiver, veileder, par- og individualterapeut ved Sexologisenteret og Institutt for pedagogisk sexologi og terapi i Oslo. Hun har også i 20 % undervisningsstilling ved det UiT Norges Arktiske Universitet i Alta.

I tillegg er hun utdannet førskolelærer, psykiatrisk hjelpepleier og har mange års erfaring fra barnehage og institusjoner for unge og familier. Hun har jobbet 4 1/2 år ved senter mot incest og seksuelle overgrep i Oslo og tilsammen 7 år i Redd Barna som prosjektleder, hvor tema var seksuelle overgrep mot barn i Norge.

I januar 2020 kom boka “Barna og seksualiteten” fra 2015 i ny, revidert utgave. Hennes bøker er gitt ut på Cappelen Damm Akademika. Margrete har også skrevet boken: ”Si det til noen - en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge”. Hun har gjennomført en undersøkelse og skrevet en rapport for Redd Barna der hun intervjuet ni voksne som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep som barn.
I samarbeid med Eli Rygg har hun skrevet barneboka: “Jeg er meg! Min meg”. Det er en bok for barn som handler om hvordan man blir til, om gode lovlige og ulovlige hemmeligheter og berøringer, relasjoner, om vold og seksuelle overgrep.

Margrete er mye benyttet som foreleser, ved universitet, høgskoler, barnehager grunnskoler og kommuner, både for ansatte og på foreldremøter.


Med forbehold om endringer i programmet og tilstrekkelig antall påmeldte.