Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Språkforståelse og mangfold i barnehagen

Hvordan jobbe med kommunikasjon og språkutvikling med barn og familier fra ikke-vestlige land?

Antall flerspråklige barn i barnehagene øker stadig. Mange kommuner har et stort behov for kompetanseheving på området.

DMMH gjennomførte følgende undervisningsopplegg med en kommune i 2017. 

Barnehagenes assistenter/barne- og ungdomsarbeidere ble tilbudt 4 halve kursdager, over 2-3 måneder.  En gruppe deltok før lunsj og en ny gruppe etter lunsj. Til sammen fikk hver deltaker 15 undervisningstimer. Kursbevis ble utstedt.

Første dag: Holdninger/grunnsyn/barnesyn i forhold til barn og familier med ikke-vestlig bakgrunn
Andre dag: Utfordrende kommunikasjon i møte med familier med ikke-vestlig bakgrunn, spesielt ved ankomst og ved henting
Tredje dag: Hva er viktig for å kunne utvikle et godt 2. språk? Litt om generell språkutvikling
Fjerde dag: Oppsummering og undervisning knyttet til refleksjonsnotat deltakerne hadde skrevet

Dette er et eksempel på hvordan DMMH kan bidra til kompetanseheving i din kommune. Kanskje er det behov for andre vinklinger på innhold eller andre 
forelesere? Ta kontakt med FEI Oppdragsenheten så utvikler vi en 
kursrekke sammen for assistenter/barne- og ungdomsarbeidere innen temaet dere ønsker.