Gå til innholdet

Stemmebruk i barnehagen

Mål:
Hva slags utfordringer møter vi i barnehagen når det gjelder stemmebruk hos barn og voksne?

Hvordan kan en økt bevissthet omkring egen stemmebruk påvirke barns stemme- og språk utvikling?
 

 


Kurset gir kunnskap om god og effektiv stemmebruk – og hvordan du kan jobbe med å utvikle den.  

Forelesningen er en blanding av øvelser, dialog og teori som viser sammenhengen mellom stemmen, den kroppslige bevisstheten og barns språkutvikling.
Oppdatert