Gå til innholdet

Perspektiver på konflikthåndtering. Den viktige og vanskelige samtalen.

Mål:
Økt forståelse for konflikter, om hvordan de oppstår og hvordan de kan håndteres.

Kurset har også som mål å gi praktisk trening i hvordan konflikter kan møtes og håndteres.


  • Konfliktteori
  • Etiske aspekt knyttet til konflikthåndtering 
  • Lytting
  • Å forandre energi
  • Å ta den andres perspektiv/rollebytte 
  • Hvordan skape vinn-vinn-stituasjoner?
  • Om nærhet og distanse i konflikter
     
Oppdatert