Gå til innholdet

Teamutvikling/teamledelse

Mål:
Øke teamets kunnskaper og ferdigheter i forhold til samarbeid og bidra til økt generell forståelse av temaet.

Innhold:

  • Kommunikasjon
  • Samhandling
  • Rolleforståelse
  • Selvledelse
Oppdatert