Gå til innholdet

Tenke det, ville det, gjøre det! PPTs systemrettede arbeid i barnehagen

Konferansen vil sette lys på PPTs systemrettede arbeid i barnehagen.

Miljøet i barnehagen er viktig for barns utviklingsmuligheter, lek og læring. Dette stiller krav til både kompetanse og organisering.

De ulike innleggene vil presentere praksis, forskning og teoretiske perspektiv knyttet til systemrettet arbeid og ser på sammenhengene mellom en individuell og systemsentrert tilnærming.

Målgruppe:

PPT-ansatte, ledere og ansatte i barnehage, kommunale og fylkeskommunale ledere og ansatte i UH-sektoren.

Sentrale tema:  

  • Psykisk helse
  • Språkmiljø
  • Sakkyndighetsarbeid
  • Mangfold
  • Medvirkning og samarbeid
  • Ledelse
  • PPT og Statped sin rolle i dette arbeidet
Nylogosvartliten             statped-logo2-1