Gå til innholdet

Tidligere kurs og konferanser

Presentasjoner fra avholdte kurs og konferanser blir liggende på nettstedet i ca. 3 mnd. etter publiseringsdato.

FoU i praksis 2015

Spesialnummer av Nordisk tidsskrift for Pedagogikk og kritikk, med bidragene fra FOU i praksis 2015 FoU i praksis vil neste gang bli arrangert i 2018:

FoU i praksis 2018
Politikk og kunnskap i norsk lærerutdanning
Dato: 24. -25. oktober 2018 
Sted: DMMH - Trondheim. 

Tradisjonen tro blir det plenumsforedrag som belyser temaet og muligheter for å presentere egen forskning som passer i den tematiske rammen i parallelle sesjoner. 

Deltakere vil bli invitert til å sende inn artikler basert på presentasjonene i etterkant av konferansen. De beste innsendte artiklene vil bli publisert som open access i et tidskrift på nivå 1. 

Mer informasjon, og call for papers med påmelding kommer på nyåret  – men sett av dato allerede nå. 

På vegne av programkomiteen: Jesper Petersen, ILU, NTNU og Kari Emilsen, DMMH.
Oppdatert