Gå til innholdet

Barns læring i barnehagen - mellom styring og ledelse

Konferanseprogram


Onsdag 26. oktober

pdf_icon Barns læring i barnehagen - aktuell nasjonal politikk
Bente Aronsen, avdelingsdirektør i KD

pdf_icon "Frihet til å lære eller fritak fra læring"
Thomas Moser, professor ved HSN.

pdf_icon Hverdagssituasjoner i barnehagen og syn på barns læring
Kjell Åge Gotvassli, professor ved Nord Universitet/DMMH

pdf_icon Eigartilnærmingar til barnehagen som læringsarena
Kjetil Børhaug, professor ved UiB

pdf_icon Strategiske og taktiske perspektiv i ledelse for læring
Per Tore Granrusten, førstelektor ved DMMH

Torsdag 27. oktober

pdf_icon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokal fortolking av nasjonale rammer for læring - lojalitet eller motstand?

Yngve Skjæveland, professor ved DMMH/NTNU

pdf_icon  Ledelse av personalets læring og barns læring - to sider av samme sak?
Kari Hoås Moen, førstelektor ved DMMH

pdf_icon Den pedagogiske lederen som barnehagelærer og leder i en kompleks hverdag
Marit Bøe og Karin Marit Hognestad, førsteamanuensiser ved HSN