Gå til innholdet
Konferanse Barn og rom

Barn og rom- arkitektur og pedagogikk hånd i hånd

Konferanse i Trondheim 19. - 20. 11 2015
Konferansested: DMMH, Trondheim
Målgruppe: Vitenskapelig personale i UH-sektoren, forskningsnettverket Barn & Rom, tilsynsmyndighetene, barnehagepersonale, ansatte innenfor barnehagesektoren, arkitekter og landskapsarkitekter som jobber med utforming av barnehager


Presentasjoner fra konferansen

De siste tiårenes utvikling i det norske samfunnet har hatt en betydelig innvirkning på norske barns hverdagsliv. Flere barn (90 % av 1-5 åringer) og mer tid tilbragt i barnehagen, har medført at barnehagen har blitt en sentral arena i norske barns hverdagsliv. 

For å nå regjeringens målsetting i Barnehageløftet om full barnehagedekning innen 2007 ble det i tillegg et økt fokus på å bygge nye barnehager rundt omkring i landet, og både private aktører og kommuner har vært involvert i å planlegge, designe og bygge nye barnehager. Mange organisatoriske prinsipper og bygningskonsepter har blitt prøvd ut, uten at det i særlig grad eksisterte forskning på hvordan disse endringene ville påvirke barns trivsel og hverdagsliv i barnehagen.
 
På bakgrunn av dette dannet i 2004 en gruppe tverrfaglige og tverrinstitusjonelle barnehageforskere forskningsnettverket Barn og Rom. Nettverkets mål har vært å «skape ny og forskningsbasert kunnskap om det fysiske miljøets betydning for barn». Forskningsnettverket har en sammensetning av medlemmer fra ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner i ulike deler av landet.

Nettverket har de siste årene arrangert en årlig konferanse for kunnskapsdeling og faglige diskusjoner. Denne gangen er det Dronning Mauds Minne Høgskole sin tur til å invitere til konferanse.
Konferansen arrangeres i samarbeid med NTNU (Institutt for arkitektur og billedkunst), SINTEF Byggforsk og Trondheim kommune.
Nylogosvart       ntnu     Sintef_LOGO636x420_Width_636        TK-logo