Gå til innholdet

Gjørtlervegen barnehage

Ved enhetsleder Brit Holm.
Barnehagen åpnet i august 2006. Da barnehagen ble planlagt, fikk vi muligheten til å realisere en barnehage preget av barnas perspektiv og mulighet til medvirkning. Det ble en barnehage som preges av funksjonalitet, tilgjengelighet, fleksibilitet, orienterbarhet, åpenhet, estetikk, møteplasser og universell utforming. 

Barna lever mye av hverdagslivet sitt i barnehagen. Her skal det være trygt og spennende. Innearealet er lagt til rette for å dele opp i grupper og samarbeide på tvers.

Det innebærer at fem barnegrupper har hvert sitt base/gruppe-areal, men at base/gruppearealene og øvrige fellesrom og spesialrom brukes av alle gruppene på tvers.

Det er lagt vekt på å få til et godt uteområde mot sør og vest. Samtidig åpner uteområdet seg mot det store friområdet i nord. Størrelsen på uteområdet er godt over normen. Vi har i tillegg god tilgang til friområder med ballbaner og turveger i bymarka.