Gå til innholdet

Helle Nebelong

Design av barnehagers utemiljø med fokus på naturopplevelser

Helle Nebelong
Uteområder er viktige arenaer for barns fysiske, mentale og sosiale utvikling. 

Tar vi oppgaven med å skape gode og stimulerende utemiljøer for barn på alvor?
Hvilken betydning har materialvalg og avveining mellom sikkerhet og utfordringer når barn skal lære å mestre livet?

Helle Nebelong er landskapsarkitekt MAA, MDL og Master of Public Mangement, MPM.

Hun arbeider med design av uterom for alle og er spesialist i innretning av sansehaver og lekeplasser. Essensen er naturlige, pene og inspirerende steder, hvor menneskers trivsel og kreativitet utvikles gjennom den umiddelbare sansning av natur, kultur og arkitektur.

Hennes arbeid og hennes særlige filosofi er anerkjent i inn- og utland, og hun siteres ofte i artikler og utviklingsplaner som fokuserer på viktigheten av barns muligheter for å leke ute i naturlige omgivelser.