Gå til innholdet

Ladesletta barnehage

Ladesletta barnehage er en del av  Ladestien barnehager som består av både Ladesletta og Tiriltoppen barnehager) ved enhetsleder Siri Sandstad.
Ladesletta barnehage ligger fantastisk flott til inne i skogen ved Ladestien. I tillegg til 2 småbarngrupper, - Vann og Jord, og to storbarnsgrupper, - Ild og Luft, har vi en egen friluftsgruppe, - Lava, med 18 barn i alderen 3-5 år. Lava har også et fint inneområde i barnehagen.

Ladesletta barnehage er en del av prosjektet Ladesletta bydelssenter/Lade Allè 80. Vi har samarbeid med helse- og velferdssenteret, - som kulturelle arrangementer, besøk og aktiviteter, samt sambruk av uterom og innerom.

Ladesletta barnehage åpnet 2013. Den er tegnet av Hus Arkitekter v/ Kari Fossland og Guri Fiskum.