Gå til innholdet

FoU i praksis 2015

Tittel: "Snipp, snapp, snute – danning er ute" 
- Utdanning 2015: skal alt kunne måles?

Konferansen er lagt til DMMH i Trondheim.
Dato: 9. og 10. april 2015.
Frist for å sende inn bidrag til konferansen: 20. februar

Hovedmålgruppe for konferansen er tilsatte og stipendiater i lærerutdanningen ved nordiske høgskoler og universitet: Barnehagelærerutdanning, allmenn- grunnskolelærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. 

Keynote Speaker 9. april:
Professor Svein Sjøberg, UiO.

Keynote Speaker 10. april:
Professor Solveig Østrem, Høgskolen i Vestfold.

Pris: Kr. 2500 (inkl. mva.) inkl. lunsj og tapas 9. april, samt lunsj 10. april. 

De som har avtale med hjemmeinstitusjon om dekking av konferansen, må uansett betale konferanseavgiften, og deretter be om refusjon fra hjemmeinstitusjonen.  


Påmeldingsfrist: 6. mars.

Konferansen arrangeres av NTNU, HiST, HiNT og DMMH. NTNU er ansvarlig for programkomitéen i årets konferanse.

Spørsmål om konferansen kan rettes til fouipraksis@dmmh.no

Konferansen er støttet av Forskningsrådet og Midt-norsk nettverk.
Oppdatert