Gå til innholdet

Keynote Speakers FOU i praksis

9. april: Professor emeritus Svein Sjøberg, UiO
10. april: Professor Solveig Østrem, HBV
Sjøberg Ola Sæther-2013-1
Svein Sjøberg er professor emeritus i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo og gjesteprofessor ved flere andre universiteter.

Han er fysiker og pedagog og har lenge arbeidet med internasjonale studier, spesielt knyttet til naturfag som allmenndannelse og etiske og samfunnsmessige sider ved skole og utdanning.

Sjøberg har fått en rekke norske og internasjonale priser for sin forskning, formidling og engasjement i samfunnsdebatten. I de siste årene har han blitt stadig mer engasjert i internasjonal utdanningsdebatt.

Stikkord er globalisering, effektivisering, standardisering, privatisering og markedsorientering, ofte som en konsekvens av internasjonale tester, spesielt OECDs PISA-prosjekt.


SolveigØstrem2015

Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Hun er fagansvarlig for masterstudiet i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap. Hun har blant annet skrevet boken "Barnet som subjekt. Etikk, demokrati og pedagogisk ansvar" og er medforfatter av "Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet."

Østrem er en av forskerne bak rapporten ”Alle teller mer”- en evaluering av hvordan rammeplanen fra 2006 blir innført, brukt og erfart i norske barnehager.