Gå til innholdet

Leie av stand

Pris for utstilling er ikke endelig avklart, men vil ligge på rundt kr. 2000 + konferanseavgift. 

Dette inkluderer bord og plass for evt. roll-ups.

Dersom flere fra samme forlag ønsker å stå på stand betales kun konferanseavgift for disse.