Gå til innholdet

Forskningsbidrag til FOU i praksis

FOU i praksis tar sikte på å presentere aktuell forskning innen alle typer lærerutdanning.
Du inviteres med dette til å delta på konferansen, og til å melde på konferansebidrag i form av paperpresentasjon eller symposium.

Deltakere som får godkjent paper til fremlegg får delta kostnadsfritt på konferansen.

Lengden på presentasjonene er 20 minutter. 

Man kan delta med paper in progress. Presentasjonene bør være kommet så langt at man kan presentere teori og analyse. 

Symposium
Alle bidragene til et symposium må sendes inn og godkjennes individuelt. Det bør brukes samme tittel eller skrives eksplisitt i sammendraget som sendes inn at det er en del av et symposium. 

Deltakerne må presentere egen forskning eller utviklingsarbeid. 

Påmelding:
Frist for å melde seg på med konferansebidrag:
20. februar 2015.
Frist for å melde seg på uten å holde innlegg:
6. mars 2015
Dere som har sendt inn abstract må huske å melde dere på konferansen i tillegg.

Det blir sendt ut svar på om sammendraget er plukket ut i uke 9/10.

Meld deg på som bidragsyter ved å fylle ut skjemaet til høyre. Du må skrive et sammendrag av presentasjonen på ca 500 ord.

Publikasjonspoeng
Etter konferansen er det mulig å sende inn presentasjonene som ferdige paper. 

For mer informasjon, se Call for papers.

Et paper bør inneholde ca 6000 ord.

Frist for innsending av paper er: 1. september 2015

Den endelige utvelgelsen av artikler foretas av programkomiteen.