Gå til innholdet

Program FOU i praksis

Konferansen finner sted på DMMH, Trondheim
9. april
Kl. 09.00 - 10.00: Registrering
Kl. 10.00 - 10.15: Kulturelt innslag ved Professor Wolfgang Plagge og Professor Frode Fjellheim, begge HiNT. Sted: Glassgården
Kl. 10.30 - 11.00: Åpning av konferansen ved Instituttleder Dag Atle Lysne, ved PLU, NTNU
Kl. 11.00 - 12.00: Keynote: Professor emeritus Svein Sjøberg, UiO:  "Pisa-syndromet": Blir utdanningspolitikken styrt av OECD og deres Pisa-prosjekt?" 
Kl. 12.00 - 13.00: Lunsj
Kl. 13.00 - 14.30: Parallellsesjon A
Kl. 14.30 - 15.00: Pause
Kl. 15.00 - 16.30: Parallellsesjon B
Kl. 17.00 - 19.00: Tapas og mingling i Glassgården

10. april 
Kl. 9.00 - 10.00: Keynote: Professor Solveig Østrem, HBV:
"Vilkår for profesjonsutøvelse. Om ansvar og styring, tillit og kontroll, kritikk og taushet."
Kl. 10.00 - 10.10 Pause
Kl. 10.10 - 11.40: Parallellsesjon C
Kl. 11.40 - 12.30: Lunsj
Kl. 12.30 - 14.00: Parallellsesjon D
Kl. 14.00 - 14.15: Pause
Kl. 14.15 - 15.00: Paneldebatt, ledet av Per Ramberg, NTNU:
"Snipp snapp snute- Er danning ute?" Utdanning 2015: Skal alt kunne måles?
Deltakere: Professor emeritus Svein Sjøberg, UiO, professor Solveig Østrem, HBV, Professor emeritus Lars Løvlie, UiO, førsteamanuensis Helene Lund, DMMH, og førsteamanuensis Idar Kjølsvik, HiNT.