Gå til innholdet

Innhold parallellsesjoner

Sesjon A: 9. april kl. 13.00 - 14.30
Rom 1414 - Symposium fokuselever
Rom 702 - Dannelse
Rom 1416 - Mangfold
Rom 1427 - Høgskoleundervisning
Rom 1426 - Symposium skoleledelse
Rom 1425 - De minste barna
Rom 1520 - Kunst og estetikk
Rom 1521 - Ledelse

Sesjon B 9. april kl. 15.00 - 16.30
Rom 1414 - Studentaktiv forskning
Rom 702 - Dannelse
Rom 1416 - Særskilte behov
Rom 1427 - Høgskoleundervisning
Rom 1426 - Symposium skoleledelse fortsetter
Rom 1425 - Lek
Rom 1520 - Kroppsøving
Rom 1521 - Ledelse

Sesjon C 10. april kl. 10.10 - 11.40
Rom 1414 - Symposium Åpne barnehager
Rom 702 - Dannelse
Rom 1416 - IKT
Rom 1427 - Høgskoleundervisning
Rom 1426 - Læring
Rom 1425 - Didaktikk
Rom 1520 - Kroppsøving
Rom 1521 - Ledelse

Sesjon D 10. april kl. 12.30 - 14.00
Rom 1414 - Praksis i barnehagen
Rom 702 - Dannelse
Rom 1416 - Lesing og litteratur
Rom 1427 - Matematikk
Rom 1426 - Skole og samfunn UTGÅR
Rom 1425 - Didaktikk
Rom 1520 - Kroppsøving
Rom 1521 - Lærerutdanning
Oppdatert