Gå til innholdet

Sesjon C kl. 10.10 - 11.40

Rom 702: Danning

Hvor vil den ferske lærerstudenten – og hvordan komme dit?

Løhre, Audhild og Elin Moen, Marit Uthus, HiST-ALT
Studien ser på lærerstudenters motivasjon for å bli lærer, og hvordan første semester i profesjonsutdanningen har støttet opp på veien fram mot målet.

Kvalitative næranalyser blir brukt for å studere studentenes refleksjonsnotater. Bildet av «Den gode lærer» var det som steg klarest fram når studentene fortalte hvorfor de ville bli lærer.

Videre viste funnene at erfaringer fra praksisukene på høsten hadde styrket studentenes ønske om å bli lærer, mens undervisningen ved læreinstitusjonen ble oppfattet som lite givende. Denne diskrepansen mellom nyttige erfaringer fra praksis og opplevelsen av en lite nyttig undervisning, blir et tankekors som åpner for mange spørsmål.

Funnene blir drøftet i lys av Vygotskijs teorier. En vet ikke om erfaringene i denne klassen er atypiske eller om det finnes lignende trekk i andre klasser. Mer forskning er nødvendig for å gi en bedre forståelse av sammenhengene.
 

Lærernes kompetanse og undervisning av samfunnskunnskap i et danningsperspektiv

Lie, Tove Grete - HIST-ALT

Førskolelærere og assistenter: Hvilke sammenhenger er det mellom sosial klasse og pedagogiske verdier?

 Olsen, Bent, NTNU - PLU
Oppdatert