Gå til innholdet

Sesjon D kl. 12.30 - 14.00

Rom 1414: Praksis i barnehagen

Barn i gråsonen. Ansattes forståelse og vurdering av barns evne til å dele

Franck, Karianne - DMMH

Fra teori og praksis gapet til sammenhengen og samarbeid mellom ulike læringsarenaer i barnehagelærerutdanningen

Klages, Wiebke HiOA og Ranveig Lorentzen, DMMH

Barns trivsel i norske barnehager: data fra Barnehagens trivselsmonitor 2014

Sandseter, Ellen Beate og Monica Seland - DMMH
Barnehagens trivselsmonitor ble i 2013 utarbeidet som et resultat av samarbeidsprosjektet Barns trivsel og medvirkning i barnehagen (Bratterud, Sandseter og Seland, 2012).
 
Barnehagens trivselsmonitor er et elektronisk verktøy som kan brukes gratis av alle norske barnehager for å øke sin egen kunnskap når det gjelder barnas trivsel og medvirkning. 

Denne presentasjonen vil fokusere på noen av de sentrale funnene i analysene av de 450 barnesamtalene, fordelt over 52 kommuner i 17 fylker i Norge, som ble gjennomført i løpet av 2014.
 
Datamaterialet er i ferd med å bli analysert. Foreløpig viser enkle deskriptive analyser viser at de fleste barna synes det er artig å gå i barnehagen men at det også er vanlig å kjede seg litt i barnehagen, og selv om mange trives godt er det rundt en tredjedel av barna som trives bare sånn passe. Videre og mer detaljerte analyser skal utføres i arbeidet med å forberede denne presentasjonen.
 
Oppdatert