Gå til innholdet

Sesjon A kl. 13.00 - 14.30

Rom 1521: Ledelse

Motiverte assistentar?

Børhaug, Kjetil og Dorthea Sekkingstad UiB og HiSF

Leiing av læring i barnehagen - nasjonale retningsliner og lokale fortolkningar

Skjæveland, Yngve - DMMH

Kvalitet som masteride i barnehagesektoren i Norge

Gotvassli,  Kjell-Åge og Berit Irene Vannebo - DMMH - HiNT
De fleste reformene i barnehagesektoren de siste årene har hatt utvikling av kvalitet som målsetting. Kan dette betraktes
som en ordinær implementering og spredning av en rekke ideer, eller kan denne «kvalitetsbølgen» betraktes som en translasjon? 

Å betrakte implementering av en reformide’ som en translasjon betyr at ulike aktører forholder seg aktivt til ideen, tilfører eller
reduserer energi til ideen, mottar ideen, men også frastøter eller omdanner ideen.

Vi stiller spørsmål med hvorvidt denne satsingen 
på kvalitet i barnehagesektoren også er ett eksempel på en masteride (Røvik, 2007, 2014)? En masteride er en ide som i en periode har fått særlig stor oppmerksomhet, legitimitet og utbredelse, og som samtidig gir legitimitet og virker utløsende for lokale reformer i organisasjoner på tvers av sektorer og nasjoner. 

Våre forskningsspørsmål er: 
I hvilken grad kan kvalitet i barnehagen ses på som en masteride? 
Hva er fremveksten og bruken av ulike typer kvalitetsverktøy i barnehagen?
Hva er barnehagestyrernes translasjoner/tolkinger av kvalitet som masteride, og
hvordan oversettes og implementeres kvalitetsverktøy i barnehagen?
 


Oppdatert