Gå til innholdet

Sesjon A kl. 13.00 - 14.30

Rom 702: Danning

Hva er dannelse?

Kjølsvik, Idar - HiNT
AVLYST

Etisk danning i ulike barnehagepraksiser

Moen, Kathrine - HiNT
Målet med presentasjonen er å gi en kort sammenlikning av to barnehagers arbeid med etisk danning på småbarnsavdelinger. I forlengelsen av dette, vil jeg ved hjelp av Afdals trialogiske etikk (2013 og 2014) og Østrems tanker om barnet som subjekt (2012) drøfte bruk av ulike metodiske tilnærminger i arbeid med etikk og danning i barnehagen.  

Problemstillinga er: Hvordan arbeider to ulike barnehager med etisk danning, med henblikk på danningsrasjonalitet og instrumentell rasjonalitet? 

Metoden er basert på deltakende observasjon, intervju og uformelle observasjoner på småbarnsavdelinger i to barnehager. Den ene barnehagen bruker programmet «De utrolige årene» i utstrakt grad, den andre framhever dydsetiske perspektiv i danninga.

Jeg vil diskutere om det er likegyldig hvilke redskaper vi bruker i danningsarbeidet i barnehagen, hvordan redskapene kan påvirke synet på barn og hvilke «mulighetsrom» det gir for bruk av etisk skjønn. 
 

Danning og den naturalistiske vendingen?

Sundsdal, Einar - HiNT
Oppdatert