Gå til innholdet

Sesjon B kl. 15.00 - 16.30

Rom 1425: Lek

Barnehagelærerens oppfatning av leketøyets verdi i barnehagen

Brønstad, Eva - DMMH

Lekens rolle i norske skolefritidsordninger

Knutas, Agneta og Øksnes, Maria - NTNU, PLU
Skolefritidsordningen i Norge ser ut til å regnes som en sentral arena for videreføring av bestemte lærings- og undervisningsorienterte pedagogiske prosjekt. Fra politisk hold uttrykkes en betydelig interesse for barndommen og lekens potensiale med tanke på støtte til skolelivet.

Barnekonvensjonen slår i artikkel 31 fast at barn har rett til hvile, lek og fritid. I en generell kommentar til denne advarer FN (2013) eksplisitt mot et økende læringstrykk og vektlegging av formell akademisk suksess i barns liv. En konsekvens av dette er at vilkårene for den frie, spontane leken forringes og at barns frie lek, ifølge FN, er under press.

I dette paperet spør vi hvordan bestemte forståelser av lek kan virke styrende for eller åpne opp for tolkninger av styringsdokumente. Vi undersøker styringsdokumentenes beskrivelser av mål og innhold for SFO med særlig fokus på hvordan vi kan forstå lekens rolle i barns institusjonaliserte fritid. 
 

Praksishypotesen og lekens egenverdi i pedagogikkens tidsalder

Sundsdal, Einar HiST og Maria Øksnes, NTNU PLU
I dette paperet vil vi argumentere mot noe mange tror og håper, nemlig at lek springer ut av og er viktig fordi den forbereder den som leker på det fremtidige liv. Med henvisning til forskning innenfor kognitiv etologi og nevrobiologi vil vi argumentere for at den såkalte praksishypotesen – hypotesen om at lek er en praksis deltagerne deltar i for å øve seg på å takle lignende situasjoner som vil dukke opp i fremtiden – ikke kan forklare hvorfor det lekes eller hvorfor lek er viktig. 

At barns muligheter til å leke fritt er under sterkt press, er et kjernepunkt i vår drøfting av lek i dette bidraget. Dersom FN har rett i at barnehager og skoler tilsidesetter barns rettigheter, vil det være god grunn til tenke kritisk gjennom hva som formidles om barns lek i lærer- og barnehagelærerutdanningen.  
 
Oppdatert