Gå til innholdet

Sesjon B kl. 15.00 - 16.30

Rom 1427: Høgskoleundervisning

Nyutdannede læreres opplevelse av utfordrende øyeblikk i skolen, og implikasjoner for lærerutdanningen

Emstad, Anne Berit - NTNU, PLU

Profesjonsretting av undervisningen - hvordan bidra til utvikling av pedagogisk klokskap og skjønn hos fremtidige barnehagelærere?

Lunde, Merete E., Kjartan A. Belseth og Mette Røe Nyhus
Ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold har vi utviklet læringsformer med tanke på å møte Rammeplan for barnehagelærerutdanningens krav om profesjonsrettet utdanning.

Utviklingsarbeidet har ført til en undervisningsmodell som består av fire trinn.

Utviklingsprosjektet er gjennomført av lærerteamet som arbeider med kunnskapsområdet BULL (barns utvikling, lek og læring). Målet har vært å utvikle studentaktive læringsformer for å fremme refleksjon, og for å knytte teori og praksis tettere sammen.

Problemstillingen for prosjektet og for denne presentasjonen er:

Hvordan kan studentaktive læringsformer bidra til mer profesjonsretting av kunnskapsområdet BULL(barns utvikling, lek og læring) i barnehagelærerutdanningen?

I fremlegget presenteres bakgrunnen for utvikling av modellen, gjennomføring av modellen som prosjekt høsten 2014, samt evaluering av prosjektet.  

Med utgangspunkt i studentevaluering som empiri, analyseres modellen opp mot teoretiske perspektiver på profesjon og utdanning.
 

Foregripelsens dialektikk: "skolens" nærvær i barnehagens pedagogiske verdiunivers

Olsen, Bent - NTNU, PLU
Oppdatert