Gå til innholdet

Fou i praksis 2018

Politikk og kunnskap i norsk lærerutdanning
fou-i-praksis2018
Fou i praksis ble arrangert på DMMH 24. og 25. oktober 2018, som et samarbeid mellom NTNU, Nord Universitet og DMMH.

Publisering av artikler etter konferansen.
I etterkant av konferansen er deltakerne invitert til å sende inn
artikler for publisering i tidsskriftet FoU i praksis (se egen side
på Fagbokforlagets nettsted). 

Mellom 15 – 20 av de beste artiklene plukkes ut av redaksjonskomiteen og fagfellevurderes for utgivelse i et spesialnummer i slutten av 2019.

Et abstrakt på maksimalt 200 ord sendes til fouipraksis@dmmh.no innen 10. desember 2018. 

Aktuelle forfattere får frist til 1. april 2019 for å sende inn ferdig artikkel. 

Tidsskriftet er et open access tidsskrift med en publiseringsavgift på kr 6000,- per artikkel. Arrangørene av konferansen kan etter søknad dekke avgiften for inntil 6 artikler. De øvrige bidrag må dekkes av egne institusjoner, som ofte har støtteordninger for open access.