Gå til innholdet

Gutt eller jente - samma det? Kjønn, mangfold, likestilling og likeverd i barnehagen

Konferanse i Trondheim 6. og 7. november 2014.

Torsdag 6. november:

 
Åpning (pdf.)
Liv Selfjord, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Mangfold - likeverd - likestilling. En plattform for norske barnehager? (pdf.)
Kari Emilsen, førstelektor ved DMMH

Likestilt pedagogisk praksis i barnehagen
Hon  - han - hen (pdf.)
Genuslathund (pdf.)
Pedagogik for et helt livsutrymme, brosjyre (pdf.)
Sirkeltegning fra forelesningen (pdf.)
Link til fil på You Tube: Pedagogik for et helt livsutrymme
Lotta Rajalin, førskolesjef ved Maria Gamla Stans förskolor

Flere menn - mer likestilling? (pdf.)
Hege Børve, førsteamanuensis ved NTNU og Høgskolen i Nord-Trøndelag

Fredag 7. november:

Dumme gutter og snille jenter - Hvorfor oppfører ingen barn seg som de har hjerne til?
Ann Elisabeth Knudsen, psykolog og forfatter

Rom for kjønn - rom for relasjoner: Arbeid med kjønn, mangfold og likestilling i barnehagen (pdf.)
Leif Askland, høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Parallelle sesjoner:

Menn og kvinner i alle barnehager?

Lekeslåssing i barnehagen - kun forbeholdt gutter og menn? (pdf.)
Rune Storli, førstelektor DMMH
 
Rekruttering av menn til barnehagen
(pdf.)
Øyvind Hornslien, daglig leder Beta Thorsen Kanvas-barnehage

Barnehagen en kjønnet arena (pdf.)
Pia Friis, daglig leder Tinkern Kanvasbarnehage

"Menn i barnehage  -MÅ ha det, bare MÅ ha det!" (pdf.)
Ragnhild Granskogen, rådgiver Trondheim kommune og Ingar Ballo Sandum, prosjektleder Trondheim kommune

Barns rettigheter = likeverd i praksis

Barns rett til å være forskjellige: Kjønnsmangfold og diskrimineringsvern (pdf.)
Mona Renolen, rådgiver Budfir

Barnehagelærerutdanningens ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen (pdf.) Svein Ole Sataøen, førsteamanuensis Høgskolen i Bergen
Kommersialisering av barndommen (pdf.) Gry Mette D. Haugen, seniorforsker NTNU Samfunnsforskning

Likeverdsarbeid i praksis
Praktisk likestillingsarbeid -
hvordan og hvorfor?
 (pdf.)
Nina Johannesen, seniorrådgiver Likestillingssenteret

Gutter og jenter hva så? Erfaringer i likestillingsarbeid i Drevsjø barnehage (pdf.)
Idun Åsbø Næsheim, styrer Drevsjø barnehage

Hjalli-metoden: kjønnsdelingen for å oppnå likestilling (pdf.)
Lisbeth Kristiansen, styrer Bakken barnehage