Gå til innholdet

Hvor skal vi? Ingen steder var det en som sa... Men gikk de dit?

Konferansen fant sted 20. - 21. mai 2015, og var et samarbeid mellom DMMH, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trondheim kommune, Malvik kommune, Midtre Gauldal kommune og Utdanningsforbundet.

Konferansen ga ansatte i Barnehage-Norge et solid påfyll med aktuell teori og erfaringer fra praksis.

Ragnhild Granskogen og Ella Ingdahl fra Trondheim kommune loser deltakerne gjennom konferansen. 

DMMHkonferanseGranskogenDMMHkonferanseIngdal

Statssekretær Birgitte Jordahl sier regjeringen vil styrke barnehagen bla. ved å tydeliggjøre barnehageloven og revidere rammeplanen, samt styrke de ansattes kompetanse. Et økonomisk løft må også til. 

DMMHkonferanseJordahl

Advokat Geir Lippestad snakket om verdibasert ledelse. "Alle har krav på respekt - også de du er uenige med. Skal du kreve noe av folk må du vise dem anerkjennelse og respekt, det gjelder også for små barn. 
DMMHkonferanseLippestad
(Flere bilder følger etter presentasjonene)

Presentasjoner fra konferansen: 

Hvorfor trenger vi barnehagen? 
Lasse Arntsen, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
DMMHkonferanseArntsen

Hvordan vet vi at det vi gjør er det som er riktig? - om kvalitet
Thomas Moser, professor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold
DMMHonferanseMoser

Leken viser vei i det sociale og kulturelle landskap

Jan Kampmann, professor ved institutt for Psykologi og Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet
DMMHkonferanseKampmann

"Stein på stein" - en måte å lære på?
Svetlana Rognes, psykolog i PP-tjenesten i Midtre Gauldal kommune
Cecilie Laugsand Olsson, pedagogisk leder i Liaøya barnehage, Midtre Gauldal kommune
Heidi Simensen, styrer i Liaøya barnehage, Midtre Gauldal kommune
DMMHkonferanseMidtreGauldal

Hvordan kan samskapte prosesser mellom høgskole og barnehager gi kompetanseløft? 
- om systematisk vurdering som refleksjonsmetode i utviklingsarbeid

Brit Monstad, enhetsleder i Strindheim barnehager, Trondheim kommune
Kari Kvistad, høgskolelektor ved DMMH

Verdier og holdninger til ansatte - et grunnlag for kvalitet
Heidi Reese, enhetsleder i Strinda barnehager, Trondheim kommune

Bilder fra konferansen

DMMHkonferanseMeløy
Marianne Meløy fra Trøndelag Teater holdt et fartsfyllt kåseriDMMHkonferanseBrenna
Loveleen Rihel Brenna holdt et engasjerende innlegg om mangfold i barnehagen. Vi må 
gjøre den andres annerledeshet mer forståelig for oss, og vi må legge vekt på det som binder oss sammen.
DMMHkonferanseKorsvollGlaser
Fornøyde deltakere og utstillere
DMMHkonferanseAlvestrand
Elin Alvestrand fra DMMH registrerer deltakerne
Dmmhkonferanseutstillere
Det var flere utstillere på konferansen
DMMHkonferansedeltakere
Diskusjonen gikk rundt konferansebordene
DMMHkonferanseArntsenAalberg
Ann-Kristin Aalberg fra arrangementskomitèen og utdanningsdirektør Lasse Arntsen følger med
DMMHkonferansemingling2
Deltakerne fikk servert påfyll både til hode og mage

DMMHonferanseMoser