Gå til innholdet

Menn til berikelse eller besvær

Å rekruttere og beholde menn i barnehagen
Scandic Hell hotell Stjørdal, 16. og 17. november 2017

Torsdag 16. november

pdf_icon Hva betyr det at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt?
Liza Reisel, forskningsleder v/Institutt for samfunnsforskning

pdf_icon Prosjektet "Lekeressurs"

Tonje Lauritzen, prosjektleder og forsker v/Østlandsforskning

pdf_icon "Lekeressurs - fra ide til tiltak"
Jennie Furulund, styrer v/Lundgaardsløkka barnehage

pdf_icon Innovasjonsperspektivet i Lekeressurs
Elin Birgitte Ljunggren, førsteamanuensis v/DMMH

pdf_icon Når mistanker om overgrep rettes mot menn fordi de er menn - hva betyr det for rekrutteringen?
Pia Friis, fagkonsulent i Kanvas kompetanse

pdf_icon Hva gjør arbeidstaker når mistanken er er fremsatt? Forebyggende arbeid i barnehagen. 
Jan Roger Wevang, rådgiver i Trondheim kommune

pdf_icon - Drammen - en kommune som vil og kan - om rekruttering av menn som kommunalt tiltak
Ole Magnus Hetland, utviklingsrådgiver Drammen kommune

pdf_icon Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen
Mette Vaagan Slåtten, førstelektor v/Høgskolen i Oslo og Akershus 

Fredag 17. november: Plenumsforedrag

pdf_icon Barnehagen en trygg plass for barn og ansatte. Hva hindrer menn fra å arbeide i barnehage?
Christian Eidevald, dosent v/Universitetet i Stockholm

pdf_icon Politiets prosedyrer ved mistanke om overgrep i barnehagen
Kjersti Lysholm, politiførstebetjent v/Sentrum
politistasjon og Kjersti Hegerberg politiadvokat v/Trøndelag politidistrikt

pdf_icon Kommer mannlige ansatte av seg selv? Politikernes rolle – hvordan forankre rekrutteringstiltak i lokalsamfunnet
Rune Askeland, bystyrerepresentant og nestleder i
kommunalstyret for oppvekst i Stavanger

pdf_icon Avslutning og oppsummering
Kari Emilsen, dosent v/DMMH

Fredag 17. november: Parallellsesjoner

pdf_icon Menn i kvinnedominerte yrker
Ole Bredesen Nordfjell, seniorrådgiver Ressurssenter for menn

pdf_icon Arbeidskultur og kjønn
Hege Eggen Børve, førsteamanuensis v/Nord Universitet

pdf_icon Menn og kvinner i omsorg og helse
Espen Aagøy Hegge, nestleder Foreldreutvalget for barnehage (FUB)

pdf_icon Lekeressurs - et kompetansehevende tiltak
Vigdis Mathisen Olsvik, Østlandsforskning og Tove-Merete Simonsen, Steinrøysa barnehage

pdf_icon Lekeressurs - et populært tiltak på Sortland. Hvorfor? 
Anders Dishington, assisterende daglig leder Prestelva barnehage

pdf_icon "Kvinner oppfordres til å søke" Hvordan rekruttere og beholde menn i vår barnehage.
Hjørvar Bjørnbeth, leder Brekkåsen idrettsbarnehage Læringsverkstedet

pdf_icon Likestilling og samfunnsutvikling - hva mener Fylkesmennene? 
Nina Johannesen, seniorrådgiver Likestillingssenteret

pdf_icon Hva ville vi oppnå ved å satse på Lekeressurs som rekrutteringstiltak?
Inger Koldstad, Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

pdf_icon Sats på "Lekeressurs" i barnehagen
Anne Hermansen, seniorrådgiver og Sissel Endung Berger, rådgiver Fylkesmannen i Buskerud