Gå til innholdet

Veier til språk for alle barn i barnehagen

Målgruppe

Ansatte i barnehager og tilsatte i høgskoler/universitet

Innhold

Konferansen vil ha fokus på barns språklæringsprosesser. Gjennom kjærlighet, fortelling, sang, lekende improvisasjon og hjerneforskning, vil forfattere av boka Veier til språk i barnehagen presentere barns ulike språklæringsprosesser fra ulike faglige ståsteder. Gode eksempler fra praksis løftes fram i lys av ulike teoretiske vinklinger. Et viktig fokus vil være hvordan personalet møter enkeltbarnet og barnegruppen i første- og andrespråkutvikling.

På konferansens andre dag vil tre av forfatterne av boka Språklæring det siste året i barnehagen vektlegge de eldste barnehagebarnas språklæring og hvordan personalet danner et godt språkmiljø i barnehagens hverdagsliv. Sentrale områder som belyses er språket i rolleleken, barns egne tekstuttrykk, diskusjon av skoleforberedende oppgave, formidling av bildebøker, de flerspråklige barna og kartlegging av språk.

Bestilling av hotellrom:

Det er reservert rom på Radisson Blu Royal Garden Hotel fra 12. – 14. november. Rom bestilles og betales av den enkelte. Reservasjonen holdes til 15. oktober.

Bestilling av rom gjøres på hotellets nettside

Oppdatert