Gå til innholdet

Veiledning

DMMH tilbyr veiledningstjenester basert på den omfattende veiledningskompetansen som finnes ved høgskolen.

Veiledningen kan være rettet mot ansatte i barnehager, barnehageeiere, småskoletrinnet, skolefritidsordning, kommuner og fylker med bakgrunn i krav og behov innenfor sektorene.
Kontakt FEI Oppdragsenheten for tilbud på kurs og veiledning.