Gå til innholdet
matematikkrompusling

Forskning i matematikkrommet

I tilknytning til Matematikkrommet har DMMH et forskningsprosjekt som skal besvare følgende forskningsspørsmål:
1. Hvordan utforsker og bruker barn det matematiske rommet og utstyret?
2. Hvordan bidrar Matematikkrommet og matematiske aktiviteter i Matematikkrommet til utviklingen av barns matematisk tenkning og barns bruk og forståelse av matematiske begreper?

Det er en kvalitativ longitudinell studie, dvs. vi observerer barns handlinger og språk hver gang de er i Matematikkrommet. Og så undersøker vi hvordan barnas måte å bruke rommet og utstyret på og hvordan barna snakker om matematikk forandrer seg over tiden.

Prosjektet innebærer også at vi utvikler og vurderer matematiske aktiviteter for barn i barnehagealder. Hvis du er interessert i å delta i prosjektet med din barnegruppe, så ta kontakt med førsteamanuensis Oliver Thiel.
Oppdatert