Gå til innholdet

NY-Tiltaket

NY-Tiltaket handler om veiledning for nytilsatte nyutdannede barnehagelærere. Profesjonalisering av yrkesstarten.
Veiledning for nyutdannede skal bidra til at nyutdannede får støtte i den individuelle prosessen med å omskape utdanningskvalifiseringen til handlingskompetanse. Den kvalifiseringen nyutdannede har fra førskolelærerutdanningen og egne erfaringer som barn i barnehage, er noe av grunnlaget for utvikling av førskolelæreridentitet.

Oppfølging av nye lærere er et prioritert område både nasjonalt og internasjonalt. I Norge samarbeider Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet med lærerutdanningene for å bedre overgangen fra utdanning til yrke. 

Målet med programmet er å ivareta de behov som den nyutdannede førskolelærer har, samt å bidra til at den nyutdannedes kompetanse blir synliggjort i profesjonsfeltet. Barnehageeier utarbeider i samarbeid med nærmeste høgskole et program som blant annet innebærer at den nyutdannede får en lokal veileder som gir veiledning individuelt og i grupper. Organisering og omfang tilpasses din arbeidssituasjon.

I Sør-Trøndelag fylke har Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede førskolelærere i Trondheim kommune og kommunene i Fosen-regionen. DMMH har samarbeid med andre kommuner i fylket også om veiledning av nyutdannede førskolelærere.

Du oppfordres til å ta kontakt med din leder på din arbeidsplass om deltakelse i tiltaket veiledning for nyutdannede førskolelærere i ditt første år som førskolelærere.
 
 
Oppdatert