Gå til innholdet

Trivselsmonitor for barnehagene

Barnehagens trivselsmonitor er utarbeidet som et resultat av samarbeidsprosjektet mellom DMMH og NTNU Samfunnsforskning i 2012, Barns medvirkning og trivsel i barnehagen (Ellen Beate Sandseter, Monica Seland, Åse Bratterud).
 
barnehagetrivsel_logo

Hvorfor spørre barn om de trives?
Ved å få innsikt i hvordan barna i barnehagen trives og opplever sin mulighet for å medvirke i barnehagehverdagen vil det være lettere å arbeide målrettet for å øke kvaliteten i barnehagen. 
 
Hvordan bruke verktøyet ?
Verktøyet er tilpasset 4-6 åringene i barnehagen og gjennomføres som en samtale mellom barnet og en ansatt i barnehagen.
 
Tilpasset den enkelte barnehage 
Barnehagens trivselsmonitor tilbyr barnehagene en bearbeiding av hver enkelt barnehages resultater og et sammendrag av de viktigste resultatene. På den måten vil barnehagene på en oversiktlig måte kunne se hva de er gode på og hva de bør jobbe mer målrettet med å forbedre. 
 
Barnehager vil også kunne få ut resultater som viser utviklingen i barnehagen fra år til år. 
 
Kostnader
Barnehagens trivselsmonitor er gratis å bruke.
 
Registrering
Registrer barnehagen og les mer om Barnehagens trivselsmonitor 
 
 
 
Oppdatert