Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fravær og tilstedeværelse

Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er tilstedeværelseskravet oppfylt ved tilstedeværelse på minimum 70 % av undervisningen i registreringsperioden.

Tilstedeværelse, fravær, eksamen og vurdering


Retningslinjer for hjelpemidler ved eksamen (pdf)
Instruks for eksamensvakter (pdf)

Reglement for tilstedeværelse og fravær finner du i DMMHs Studiereglement (pdf) under kapittel 8, "Krav om tilstedeværelse i undervisningen".

Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i den eksamen som tilstedeværelseskravet er knyttet til ifølge emnebeskrivelsen.

Spørsmål om fraværsprosent