Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fravær og tilstedeværelse

Hvis ikke annet er angitt i studieplanen, er tilstedeværelseskravet oppfylt ved tilstedeværelse på minimum 70 % av undervisningen i registreringsperioden. Som en tilpasning til koronasituasjonen er tilstedeværelseskravet for studieåret 2021/22 redusert til 60%. 

Tilstedeværelse, fravær, eksamen og vurdering


Retningslinjer for hjelpemidler ved eksamen (pdf)
Instruks for eksamensvakter (pdf)

Reglement for tilstedeværelse og fravær finner du i DMMHs Studiereglement (pdf) under kapittel 8, "Krav om tilstedeværelse i undervisningen".

Godkjent tilstedeværelse er et krav for å oppnå eksamensrett i den eksamen som tilstedeværelseskravet er knyttet til ifølge emnebeskrivelsen.

Dersom du mener å nærme deg grensen for maks fravær og har mistet oversikten, kan du rette en forespørsel om tilstedeværelsesgraden for det aktuelle kunnskapsområdet. Henvendelsen sendes på mail til post@dmmh.no med opplysninger om hvilket kunnskapsområde det gjelder, klasse, og studentnummer.