Gå til innholdet
Lukk

Skriving av fagtekst - referanser og kilder

Fagtekster som leveres ved DMMH, inklusive bacheloroppgaven, skal utformes med referanser og henvisninger i henhold til den såkalte APA-standarden.

Referanser og henvisninger

En god veileder for bruk av denne referansestilen finner du på:
https://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/

Nettstedet sokogskriv.no har også gode tips til søk etter litteratur og for skriving av akademiske tekster.

Retningslinjer ved DMMH

Retningslinjer ved DMMH for referanser til litteratur og kilder i fagtekster (pdf.)

Store dokumenter i Word

Guide for hvordan du setter opp store dokumenter i word (pdf)