Gå til innholdet

Spontane innspill


Kontaktskjema for å melde om interne forhold ved DMMH

Spontane innspill er en varslingskanal for å komme i kontakt med kvalitetssikringsorganet (KSO) med tanke på:

  • det som fungerer bra, som dermed bør beholdes og/eller gis større plass
  • det som bør forbedres
  • det som det må gjøres noe med snarest

Kanalen kan benyttes av både studenter og ansatte, men er primært ment for studenter. Den skal være lett tilgjengelig på høyskolens internett og lede til et kontaktskjema.

Innleveringsmetode

Spontane innspill kanaliseres gjennom et skjema på DMMHs nettsider. Det viktigste er et felt der man med egne ord kan skrive sitt innspill, eventuelt at det finnes en mulighet for å laste opp et vedlegg.

Innspill bør ikke være anonyme. Det vil noen ganger være behov for mer informasjon enn det innspillteksten gir rom for, og med tanke på tilbakemelding til innspiller, er det nødvendig at denne er kjent.

Kunnskapen om navn skal være kjent for så få som mulig. Kunnskapen om navn tas bare fram i de tilfeller det er nødvendig for å kontakte innspiller. Denne anonymiseringen bør imidlertid være valgbar for innspiller, for det kan gis tilfeller der innspiller selv mener at kunnskap om hvem som melder er viktig for saken.

Saksgang

Kvalitetssikringssekretariatet behandler henvendelser. Sekretariatsleder sender svar til melderen om hvordan saken blir fulgt opp. Oppfølgingen vil være avhengig av hvilken type sak det gjelder.

Saker av praktisk art vil normalt bli fulgt opp umiddelbart ved at den ansvarlige for oppfølgingen får beskjed.

Krevende saker kan legges fram for KSO.