Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Skriving av fagtekst - referanser og kilder

Fagtekster som leveres ved DMMH, inklusive bacheloroppgaven, skal utformes med referanser og henvisninger i henhold til APA-standarden. 

Referanser og henvisninger

DMMH benytter APA 7 som standard referansestil.

En god veileder for bruk av denne referansestilen finner du på https://sokogskriv.no/referansestiler/apa-7th.html

Nettstedet sokogskriv.no har også gode tips til søk etter litteratur og for skriving av akademiske tekster.

Store dokumenter i Word

Guide for hvordan du setter opp store dokumenter i word (pdf)