Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Direkte sitat

  • Kortere sitater (< 40 ord) settes i anførselstegn i den vanlige teksten. Kildehenvisningen før setningens punktum.
  • Lengre sitater (>= 40 ord) settes som egen tekstblokk, med innrykk, men uten anførselstegn. Kildehenvisningen etter evt. punktum eller komma i det som siteres.
  • Irrelevant tekst kan utelates fra sitatet ved å markere det som utelates med . . .  eller . . . . (tre punktum med mellomrom mellom, fire hvis det som utelates går over en eller flere setningsavslutninger)
  • Eksempel:
    Olga Dysthe m.fl. skriver «Det å skrive godt i et fag er ikke først og fremst ferdighet og teknikk, men å lære å tenke faglig» (2000, s. 19). De nevner videre at
    • Et godt råd er å gjøre det til en vane hver dag å skrive minimum en halv side der du reformulerer enten hovedsaken i en forelesning du har hørt . . . . På den måten skriver du deg inn i faget . . . noe som du får nytte av når du skal skrive en oppgave. (s.19)