Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Henvis nøyaktig om mulig

Henvisningen er for at andre lesere skal kunne finne fram til kilden som er brukt.

Når skal sidetall angis? APA-manualen sier:

  • When paraphrasing or refering to an idea contained in another work, you are encouraged to provide a page or paragraph number, especially when it would help an interested reader locate the relevant passage in a long or complex text (American Psychological Association, 2010, s. 171).
  • Dvs. man skal oppgi sidetall ved direkte sitat, og man bør oppgi det også når velavgrensede deler av en kilde benyttes. Man oppgir da kapittelet, sidespennet eller siden man henter stoffet fra for å lette gjenfinningen for leseren.