Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hvor nøyaktig skal det siteres?

Direkte sitat skal være pinlig nøyaktig i forhold til kilden som siteres. Det vil si at også skrivefeil skal videreføres på samme måte i sitatet. Hvis feilene er påfallende eller til å misforstå, føyes [sic] (kursivert og i hakeparenteser) til det som er feil eller påfallende. Sic er latin og betyr «slik».

Man har lov til å utheve deler av den siterte teksten ved å kursivere den. Da må man legge til «min utheving» el.l. til slutt i kildehenvisningen.
Noen ganger blir det som siteres misforståelig fordi konteksten er endret. Da kan man føye til egne ord og sette dette i hakeparenteser. Det vanligste er å føye til nye ord som kompletterer den siterte setningen. Metoden kan også brukes dersom man vil endre en liten bokstav til stor eller omvendt slik at sitatet passer grammatisk i den nye teksten