Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Når avkorte henvisningsinformasjonen?

Hovedregelen er at forfatter, årstall og eventuell sidetall eller kapittel oppgis umiddelbart etter sitatet. Dersom det av sammenhengen framgår klart hvilken kilde det henvises til, kan det som er klart utelates i referansen.

Eksempel:
Olga Dysthe m.fl. skriver «Det å skrive godt i et fag er ikke først og fremst ferdighet og teknikk, men å lære å tenke faglig» (2000, s. 19). De nevner videre at

  • Et godt råd er å gjøre det til en vane hver dag å skrive minimum en halv side der du reformulerer enten hovedsaken i en forelesning du har hørt . . . . På den måten skriver du deg inn i faget . . . noe som du får nytte av når du skal skrive en oppgave. (s.19)

I det første sitatet er det klart at det er Olga Dyste m.fl. som er forfattere, så det kan utelates i referansen. Her er årstallet 2000 beholdt. Det er påkrevet dersom Dyste har flere arbeider i referanselista.

I det andre sitatet innledes det med «De nevner videre» som da gjør det klart at det er samme kilde som siteres. Da holder det å bare angi sidetallet.

Hvis det vil være tvil om hvilken kilde det henvises til, må man bruke full henvisningsmåte.