Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Selv-plagiat

  • Selvplagiat er å presentere noe av sitt eget som nytt, selv om man har publisert dette tidligere.

(American Psychological Association, 2010, s. 170)