Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Referanselista generelt

  • Alle kilder som brukes føres opp, men bare de som brukes føres opp.
  • Bare kilder som kan gjenfinnes av andre føres opp. Privat e-post o.l. må i tilfelle legges ved som vedlegg.
  • Kun én referanseliste som inneholder alle typer kilder: bøker, tidsskrifter, artikler, internettartikler, håndskrifter, TV-program, lydfiler, filmer, videoklipp osv.
    • Unntak: Fotografier. (Egne regler/lover for bruk av fotografier og hvordan de skal krediteres osv.)
  • Referanselista skal starte på toppen av en ny side.
  • Hengende innrykk på hver post. Ikke bruk kuleliste el.l.
  • Settes opp alfabetisk