Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studieplaner og pensum for masterstudier 2016

Mastergrad i barnehageledelse

Studieplan for master i barnehageledelse | pdf_icon Pensum

Mastergrad i førskolepedagogikk (samarbeid med NTNU)

Obligatorisk: 
pdf_icon Barn, barndom, barnehage | pdf_icon Pensum

Valgfritt:
pdf_icon Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen | pdf_icon Pensum
pdf_icon Styrerutdanningen i Midt-Norge pdf_icon Pensum
pdf_icon Veiledningspedagogikk | pdf_icon Pensum

Mastergrad i spesialpedagogikk (samarbeid med NTNU)

pdf_icon Spesialpedagogikk del 1, heltid 30 stp.  pdf_icon Pensum
pdf_icon Spesialpedagogikk del 2, heltid 30 stp.  | pdf_icon Pensum
pdf_icon Spesialpedagogikk del 2, deltid, 30 stp. pdf_icon Pensum

Mastergrad i fag- og yrkesdidaktikk, studieretning kunstfag (Samarbeid med NTNU)

Fag- og yrkesdidaktikk  -studieretning kunstfag  | pdf_icon Pensum