Facebook
Gå til innholdet
Lukk

OLA

En Online Learning Agreement (OLA) er en kontrakt mellom deg, DMMH og lærestedet du skal reise til. OLA har som hensikt å sikre at de emnene du avlegger i utlandet vil bli godkjent som en del av graden din ved DMMH. 
Vi er i en overgangsperiode, stadig flere institusjoner benytter Online Learning Agreement, mens noen institusjoner fremdeles bruker et PDF-dokument. Skjemaet skal fylles ut og sendes til internasjonalt kontor for sjekk, når godkjent, signer for hånd. Deretter må du innhente signatur fra mottakerinstitusjon. Når alle parter har signert, sender du Learning Agreement til oss. Noen av disse prosessene skjer automatisk ved online learning agreement.  

Det er diverse informasjon som skal legges inn i skjemaet, det vi ofte får spørsmål om er følgende:
DMMH sin Erasmus Code: N TRONDHE06

Mottakerinstitusjonens Erasmus Code: Klikk deg inn på denne siden, så finner du universitetet/høgskolen du skal til, der har vi lagt inn Erasmuskoden.

Level of Language competence: se lengre ned på denne siden, under overskriften "Ta OLS-testen". 
Planned period of the mobility: Forsøk å få eksakte datoer fra mottakerinstitusjon. Ofte kan det være vanskelig å få eksakt sluttdato. Snakk med DMMHs internasjonale kontor for å avklare hva som skal skrives her. 

Study Programme at Receiving Institution:
Her legger dere inn emnene dere skal ta ved vertsinsitusjonen, både emnekode, navn på emnet og antall studiepoeng. Dersom du fyller ut en OLA må du legge inn et nytt element for hver emne. 

LA: Recognition at the sending institution: Her legger du inn følgende informasjon:
Component Code: BxFOR356x
Component Title: Studies Abroad
Semester: Autumn
Number of ECTS: 15

Component Code: BUPRA300
Component Title: Practical Training in ECEC Abroad
Semester: Autumn
Number of ECTS: - 

Total: 15
Fyller du inn OLA må du legge dette inn som to elementer, dersom du fyller inn en LA skriver du opp disse emnene etter hverandre i tabell B. 

Den delen av LA som heter "During the Mobility" skal ikke fylles ut før utveksling, denne skal kun brukes dersom det blir endringer underveis.