Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Søknadsprosess

På denne siden finner du informasjon om søknadsprosedyre for fordypningen "Barnehager i internasjonale perspektiv". Denne fordypningen skiller seg fra de andre, da en her har tre forskjellige retninger en kan velge mellom. 

Søknadsprosess utveksling

Kriterier for opptak

Det er begrenset antall plasser ved hver samarbeidsinstitusjon og vi kan ikke love at alle får sine valg oppfylt. Utvelgelsen er basert på en helhetlig vurdering der vi tar utgangspunkt i følgende:

- Studieprogresjon (Bestått praksis i 2. klasse og har bestått minimum 90 stp. pr. 1. juli i utreiseåret
- Karaktersnitt
- Praksisrapporter
- Fravær fra undervisning eller praksis
- Motivasjon
- Språkkunnskaper (der det er relevant)
- Personlig egnethet

Slik søker du

Studenter fra hovedmodell:

Samme prosedyre gjelder for denne fordypningen, som de andre fordypningene: studenter som ønsker å bli vurdert for utvekslingsopphold må velge fordypningen "Barnehager i internasjonale perspektiver" som første alternativ i Studentweb (valg av fordypning 3. studieår). Dette gjelder både hvis en ønsker seg på utveksling eller ønsker å ta fordypningen fra Norge (også kalt «hjemmevarianten»).


Dersom du kommer fra NF, KF eller MF:

Studenter fra NF, KF eller MF sender en henvendelse på e-post til international@dmmh.no hvor en skriver at en ønsker å bli vurdert for utveksling.


For alle:

Internasjonalt kontor sender ut internt søknadsskjema til alle som har fått plass, dette gjelder både de som kommer fra hovedmodellen eller en av profilene. Dersom du ønsker "Studier i utlandet", dvs. Europa eller Afrika vil dere få kunne prioritere 4 land. Felles for alle som ønsker utveksling er at det også er spørsmål om språkkunnskaper, motivasjon, faglige interesser etc. I skjemaet vil du også få muligheten til å søke "hjemmevarianten".

Fristen for å søke er 1. februar. Skulle du ikke søke innen denne tidsfristen vil de av dere på hovedmodellen som søkte via Studentweb bli automatisk plassert på «hjemmevarianten». 

Vi fordeler utvekslingsplasser etter beste evne. Vi forsøker normalt å sende flere studenter sammen.


Videre prosess

Du vil få svar på søknaden og evt. informasjon om hvem du reiser sammen med på utveksling innen 21. februar. Da har du en uke til å takke ja eller nei til tilbudet.


Dersom du takker ja:

Jippi! Dette synes vi er veldig artig! Du har et spennende studieår i vente! Du kommer til å få mer informasjon om fordypningen utover våren. Når du takker ja til tilbudet er det et endelig valg, det skal veldig gode grunner til for å senere trekke seg fra utveksling. Dersom dette skjer, vil du få tilbud om å ta "hjemmevarianten". For studenter som har valgt "hjemmevarianten" er det ikke mulig å bytte til en annen fordypning etter en har takket ja til tilbudet.


Dersom du takker nei:

Dersom du takker nei og går på hovedmodellen vil du få tilbud om "hjemmevarianten".

Dersom du takker nei og går i en NF/KF eller MF-klasse, vil du fortsette på profilen din.