Facebook
Gå til innholdet
Lukk
reise-ut

Utveksling på bachelornivå

Innholdet i utvekslingen varierer etter hvilken vertsinstitusjon man kommer til. Noen steder er det en blanding av undervisning og praksis, andre steder er det kun praksis. Uansett får du anledning til å tilegne deg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning.

Utveksling på bachelornivå ved DMMH er en del av fordypningen Barnehager i internasjonale perspektiver. For å kunne reise på utveksling så er en først nødt til å få plass på denne fordypningen.


Det du trenger å vite som utvekslingsstudent: